• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
1262 1983/2561 2018-10-16 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 ผอ. ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1261 1676/2561 2018-08-27 คำสั่ง เเต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวัน และกลางคืนประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2561 ผอ ทุกท่าน
1260 2394/2561 2018-07-06 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประกวดโครงการและเชิญชวนประกวดดครงงานวิจัยด้านยางพาราระดับมัธยม งานวิจัย ฯ ผู้สนใจทุกท่าน
1259 2404/2561 2018-07-06 หนังสือราชการภายนอก ขยายเวลาในการส่งบทความวิจัย ฯ งานวิจัย ฯ ผู้ที่สนใจทุกท่าน
1258 วทภ.21/2561 2018-06-29 บันทึกข้อความ เชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ผอ. คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
1257 วทภ.20/2561 2018-06-22 บันทึกข้อความ ขอความร่วมมือในการจอดรถ ผอ. ทุกท่าน
1256 1206/2561 2018-06-18 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561 ผู้อำนวยการ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
1255 976/2561 2018-05-31 คำสั่ง เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเด็กช่างเข้าถึงธรรม (ตักบาตร ฟังธรรม) เดือนมิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการ ทุกท่าน
1254 1626/2561 2018-05-16 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปกิบัติการ งานวิจัย ฯ ผู้สนใจทุกท่าน
1253 1512/2561 2018-05-16 หนังสือราชการภายนอก ทุนโครงการค้นคว้าวิจัย งานวิจัย ฯ ผู้ที่สนใจทุกท่าน
1252 2018-05-16 หนังสือราชการภายนอก การขอรับการสนับสนุนเพื่อขยายผลโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (ขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานวิจัย) งานวิจัย ฯ ผู้ที่สนใจทุกท่าน
1251 2018-05-16 ประกาศ แนวทางปฏิบัติในการกำหนดส่วนคะเเนนการประเมินผลการเรียน ผ่ายวิชาการ ครูผู้สอนทุกท่าน
1250 812/2561 2018-05-10 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระเบียบวินัยคุณธรรม ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภาคเรียนที่ 1 /2561 ผอ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1249 823/2561 2018-05-08 คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาอื่น พนักงานราชการ ลูกจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 ผอ. ทุกท่าน
1248 812/2561 2018-05-07 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระเบียบวินัยครุธรรมจริยธรรม ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา แก้ไข หน้าที่ 7 หน้า 8 ด่วนมาก ผอ. ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
1247 2018-05-02 ประกาศ ขอความร่วมมือรณรงค์การเเต่งกายในการปฏิบัตราชการ ผอ. ทุกท่าน
1245 806/2561 2018-05-02 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสรืมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการ 2561 ผอ. ผู้่เกี่ยวข้อง
1244 2018-05-01 หนังสือราชการภายใน ขอเชิญส่งข้อเสนอการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561 งานวิจัย ฯ ผู้สนใจทุกท่าน
1243 709/2561 2018-04-17 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุยายน 2561 ผอ. ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
1242 07/2561 2018-03-05 บันทึกข้อความ ขอให้ส่งรายงานผลการวิจัยชั้นเรียน งานวิจัย ฯ ครูผู้สอนทุกท่าน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ