• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
1307 2020-07-02 หนังสือราชการภายนอก การส่งบทความวิจัยการประชุมวิชาการ งานวิจัย ผู้ที่สนใจทุกท่าน
1306 803/2563 2020-06-10 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2563 งานบริหารงานทั่วไป ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1305 794/2563 2020-06-10 คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางกรทางการศึกษาอื่น พนักงานราชการ ลูกจ้าง ประจำปีการศึกษา 2563 งานบริหารงานทั่วไป ทุกท่าน
1304 2020-05-27 หนังสือราชการภายนอก การขยายส่งผลงานโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์ งานวิจัย ฯ ผู้สนใจทุกท่าน
1303 2020-05-27 หนังสือราชการภายนอก การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563 งานวิจัย ฯ ผู้สนใจทุกท่าน
1302 2020-05-05 หนังสือราชการภายนอก ครูอาชีวะแห่งศตวรรษที่ 21 - -
1301 626/2563 2020-04-23 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืนประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
1300 2020-03-11 หนังสือราชการภายใน รายงานวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัย ฯ ครูผู้สอน
1299 2020-03-11 หนังสือราชการภายนอก ประกาศประชาสัมพันธ์สำนักเลขานุการ งานวิจัย ฯ ทุกท่าน
1298 2020-03-11 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์การประกวดวัสดุภัณฑ์ งานวิจัย ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
1297 2020-03-11 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์การประกวดวัสดุภัณฑ์ งานวิจัย ผู้ที่สนใจทุกท่าน
1296 008/2563 2020-03-03 บันทึกข้อความ ขอให้ครูทำเเบสอบถาม งานวิจัย ฯ ครูผู้สอน
1295 293/2563 2020-02-20 คำสั่ง เเต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวัน และกลางคืน ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2563 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
1294 467/2563,462/2563 2020-02-18 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์ งานวิจัย เเละพัฒนา ฯ ผู้สนใจทุกท่าน
1293 337/2563 2020-02-07 หนังสือราชการภายนอก ขอประชาสัมพันธฺ์ งานวิจัย ผู้ที่สนใจ
1292 337/2563 2020-02-07 หนังสือราชการภายนอก ขอประชาสัมพันธฺ์ งานวิจัย ผู้ที่สนใจ
1291 2172/2562 2019-12-18 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันเเละกลางคืน ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 ผอ. ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1290 2063/2562 2019-12-09 หนังสือราชการภายนอก เเต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 25652 (เพิ่มเติม)
1289 2020/2562 2019-12-09 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2562
1288 024/2562 2019-11-26 คำสั่ง เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562 ด่วน - -

กำลังแสดงหน้าที่ 1/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ