• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
938 2013-05-21 หนังสือราชการภายนอก รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 ปวช. งานทะเบียน ครุอาจารย์ทุกท่าน
937 2013-05-17 ประกาศ เกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2555 ตามตัวบ่งชี้ ด่วน งานประกันฯ คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
932 ที่ 640/๒๕๕6 2013-05-16 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาและปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีก ผอ. คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
917 0472/2556 2013-05-02 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการครูที่ปรึกษา และครูปกครอง ประจำปีการศึกษา 2556 งานครูที่ปรึกษา คณะครูอาจารย์ทุกท่าน
915 581/2556 2013-05-02 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ชั้น ปวช.1,ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2556 งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครูเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
912 546/2556 2013-04-29 คำสั่ง คำสั่งเวรยามประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2556 ด่วน งานบริหารทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูพิเศษ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
902 - 2013-04-02 คำสั่ง คำสั่งครูที่ปรึกษา ด่วน งานครูที่ปรึกษา ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และครูพิเศษทุกท่าน
883 2013-03-21 หนังสือราชการภายใน การส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี 55 พร้อมไฟล์แนบ ด่วน ผอ. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
863 0306/2556 2013-02-26 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ , งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ผู้อำนวยการ , รอง ผอ.ฝ่ายแผนงานฯ , รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ , หัวหน้าแผนกทุกคน , อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคน , หัวหน้างานแนะแนว , อาจารย์ผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
856 2013-02-19 คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้งรับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาไหม่ ปวช1 และ ปวสส2 การรับมอบตัวการขึ้นและลงทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ด่วน งานทะเบียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
855 0243/2556 2013-02-18 คำสั่ง การแต่งตั้งเวรรักษาการณืประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2556 ด่วน งานบริหารทั่วไป ครูอาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
852 ฝผ.093/2556 2013-02-12 หนังสือราชการภายนอก การถ่ายทอดการอบรม หลักสูตรพัฒนาทักษะผู้ประกอบธุรกิจ ปี 2556 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ครูทุกท่าน
849 ฝผ.069/2556 2013-01-31 หนังสือราชการภายนอก ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานประกันคุณภาพฯ , ครูทุกคน
844 ฝผ.060/2556 2013-01-28 หนังสือราชการภายนอก วิธีการนำเสนอผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ตามกระบวนการวิจัย ภาคภาษาอังกฤษ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2555 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวิจัย , ครูทุกคน
838 0080/2556 2013-01-22 คำสั่ง การแต่งตั้งคระกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปวช1 และ ปวส1 การรับมอบตัว การขึ้นและลงทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 ด่วน งานทะเบียน คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
835 2013-01-15 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกกรรมการสภาสถาบัน ฉบับที่ 2 ด่วนที่สุด สารบรรณ อ. จริยา
834 2013-01-15 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกกรรมการสภาสถาบัน ด่วนที่สุด สารบรรณ อ.จริยา
833 ฝผ.029/2556 2013-01-14 บันทึกข้อความ ขออนุญาตประชุมจัดทำแผนเงินอุดหนุนกิจกรรมคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2556 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานศูนย์ข้อมูล , ตัวแทนแผนกวิชา , ครูทุกคน , นายวศิน
828 2013-01-11 บันทึกข้อความ ขอเชิญร่วมงานวันครูอาชีวศึษา ปี 2556 ด่วน ผอ. คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูพิเศษ ทุกท่าน
823 - 2012-12-28 บันทึกข้อความ การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ด่วนที่สุด ผอ. คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/21 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ