• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
1293 337/2563 2020-02-07 หนังสือราชการภายนอก ขอประชาสัมพันธฺ์ งานวิจัย ผู้ที่สนใจ
1292 337/2563 2020-02-07 หนังสือราชการภายนอก ขอประชาสัมพันธฺ์ งานวิจัย ผู้ที่สนใจ
1291 2172/2562 2019-12-18 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันเเละกลางคืน ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 ผอ. ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1290 2063/2562 2019-12-09 หนังสือราชการภายนอก เเต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 25652 (เพิ่มเติม)
1289 2020/2562 2019-12-09 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2562
1288 024/2562 2019-11-26 คำสั่ง เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562 ด่วน - -
1287 301/2562 2019-11-05 หนังสือราชการภายนอก เเต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 งานประกันคุณภาพ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
1286 1847/2562 2019-10-22 หนังสือราชการภายนอก เเต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวัน เเละกลางคืนประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 ผอ. ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1285 1509/2562 2019-08-23 คำสั่ง เเต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันเเละกลางคืน ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2562 ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1284 ศธ0601/4260 2019-07-01 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือให้ข้าราชการครุ และบุคลากรทางการศึกษาร่วมเป็นสมาชิก Line Official งานบริหารงานทั่วไป ทุกท่าน
1283 1099/2562 2019-06-21 คำสั่ง เเต่งตั้งเวรรักษาการประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวัน และกลางคืน ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
1282 946/2562 2019-05-31 คำสั่ง เเต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาอื่น พนักงานราชการ ลูกจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562 งานบริหารงานทั่วไป ทุกท่าน
1281 988/2562 2019-05-30 คำสั่ง เเต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 งานกิจกรรม ฯ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
1280 ศธ0601/3460 2019-05-28 หนังสือราชการภายใน เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ งานบริหารงานทั่วไป ทุกท่าน
1279 ศธ0611/3019 2019-05-27 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประกวดกรอบเเนวคิควิจัยด้านยางพารา งานวิจัย ฯ ผู้สนใจทุกท่าน
1278 16/2562 2019-04-30 บันทึกข้อความ การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในช่วงพระราชพิธีบรมราชภิเษก ผู้บริหาร ทุกท่าน
1277 578/2562 2019-04-19 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผอ.
1276 ศธ0607/150 2019-04-01 หนังสือราชการภายนอก การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลงานทางวิชาการอาชีวศึกษา งานวิจัย ฯ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1275 14/2562 2019-04-01 บันทึกข้อความ ขอความร่วมมือในการปะหยัดน้ำ ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกท่าน
1274 2019-02-27 หนังสือราชการภายนอก รายงานการประเมินครูผู้สอน sar งานประกันคุณภาพ ครูผู้สอน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ