• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
1272 2019-02-26 หนังสือราชการภายนอก ฟอร์มกิจกรรมครูที่ปรึกษา งานประกัน ครูผู้สอน
1271 ศธ 0296/961 2019-02-26 หนังสือราชการภายนอก ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหาร ทุกท่าน
1270 716/2562 2019-02-26 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ผู้บริหาร ทุกท่าน
1269 วท.ภก 07/2562 2019-02-26 บันทึกข้อความ ขอให้ส่งรายงานผลการวิจัยชั้นเรียนแบบเนบไฟล์ข้อมูลลงแผ่นซีดี/E-mail งานวิจัย ฯ ครูผู้สอนทุกท่าน
1268 297/2562 2019-02-20 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวัน และกลางคืน ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2562 ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
1267 ศธ0607/0087 2019-02-11 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานวิจัย ฯ ผู้ที่สนใจทุกท่าน
1266 2061/2561 2019-01-29 คำสั่ง เเต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคใต้ ฝั่งอันดามัน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ผอ. ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1265 02/2562 2019-01-10 บันทึกข้อความ ขอเรียนเชิยร่วมงานราตรีวิษณุ 62 ผอ. ทุกท่าน
1264 4468/2561 2018-12-26 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ฯ ผู้ที่สนใจทุกท่าน
1263 2295/2561 2018-12-18 คำสั่ง เเต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 ผอ. ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
1262 1983/2561 2018-10-16 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 ผอ. ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1261 1676/2561 2018-08-27 คำสั่ง เเต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวัน และกลางคืนประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2561 ผอ ทุกท่าน
1260 2394/2561 2018-07-06 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประกวดโครงการและเชิญชวนประกวดดครงงานวิจัยด้านยางพาราระดับมัธยม งานวิจัย ฯ ผู้สนใจทุกท่าน
1259 2404/2561 2018-07-06 หนังสือราชการภายนอก ขยายเวลาในการส่งบทความวิจัย ฯ งานวิจัย ฯ ผู้ที่สนใจทุกท่าน
1258 วทภ.21/2561 2018-06-29 บันทึกข้อความ เชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ผอ. คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
1257 วทภ.20/2561 2018-06-22 บันทึกข้อความ ขอความร่วมมือในการจอดรถ ผอ. ทุกท่าน
1256 1206/2561 2018-06-18 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561 ผู้อำนวยการ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
1255 976/2561 2018-05-31 คำสั่ง เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเด็กช่างเข้าถึงธรรม (ตักบาตร ฟังธรรม) เดือนมิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการ ทุกท่าน
1254 1626/2561 2018-05-16 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปกิบัติการ งานวิจัย ฯ ผู้สนใจทุกท่าน
1253 1512/2561 2018-05-16 หนังสือราชการภายนอก ทุนโครงการค้นคว้าวิจัย งานวิจัย ฯ ผู้ที่สนใจทุกท่าน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ