• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
1231 19/2561 2018-01-09 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ผอ. ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1230 01/2561 2018-01-09 บันทึกข้อความ เชิญร่วมงานวันครู ผอ ทุกท่าน
1229 2452/2560 2017-12-20 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการรืประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน ผู้บริการ ทุกท่าน
1228 2330/2560 2017-12-01 คำสั่ง เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเทคนิคภูเก็ต ร้อยใจภิกดิ์ รักพระภูมิพล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ผอ. ทุกท่าน
1227 2017-11-21 บันทึกข้อความ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ผอ ทุกท่าน
1226 4080/2560 2017-11-16 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา งานวิจัยฯ ผู้ที่สนใจทุกท่าน
1225 4100/2560 2017-11-16 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561 งานวิจัย ฯ ผู้สนใจทุกท่าน
1224 1993/2560 2017-11-09 บันทึกข้อความ ขอเปลี่ยนแบบรายงานขอซื้อขอจ้าง ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
1223 2017-10-31 ประกาศ ขอความร่วมมือรณรงค์การเเต่งกายในการปฏิบัติราชการ ผอ. ทุกท่าน
1222 วท.ภก043/2560 2017-10-31 หนังสือราชการภายนอก ขอให้รายงานผลการวิจัยชั้นเรียนแบบไฟล์ข้อมูลลงแผ่น CD ผอ. ครูผู้สอนทุกท่าน
1221 2066/2560 2017-10-25 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผอ. ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
1219 1968/2560 2017-10-20 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมกิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาและปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภา ผอ. ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1218 2034/2560 2017-10-20 คำสั่ง แต่งตังคณะกกรมการเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช ผอ. ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1217 2007/2560 2017-10-17 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวัน และกลางคืน ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 ผอ. ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
1216 วทภ.41/2560 2017-10-16 บันทึกข้อความ ขอเชิญประชุม ผอ. ทุกท่าน
1215 วท.ภก.38/2560 2017-10-11 บันทึกข้อความ การแจ้งเวียนหนังสือโดยระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS 2007 ผู้อำนวยการ ทุกท่าน
1214 วท.ภก.036/2560 2017-10-05 บันทึกข้อความ ขอให้ส่งรายงานผลการวิจัยชั้นเรียน ผู้อำนวยการ ครูผู้สอนทุกท่าน
1213 1585/2560 2017-08-23 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลชากลางวันและกลางคืน ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2560 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1211 วท.ภก.พิเศษ/2560 2017-08-16 บันทึกข้อความ มาตรการป้องกันน้ำท่วมภายในสถานศึกษา ผู้อำนวยการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1209 2359/2590 2017-07-05 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา ผู้อำนวยการ ผู้สนใจทุกท่าน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ