• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
1202 863/2560 2017-06-05 คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาอื่น พนักงานราชการ ลุกจ้าง ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกท่าน
1198 562/2560 2017-03-28 คำสั่ง เเต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2560 ผอ. ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1197 334/2560 2017-02-21 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการร์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน ผอ. ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
1196 2700/2559 2016-12-27 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560 ผอ. ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
1195 2647/2559 2016-12-21 คำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมภายในสถานศึกษา
ด่วนมาก
ผอ. ทุกท่าน
1194 2080/2559 2016-10-26 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559 ผอ. ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1191 830/2559 2016-10-05 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาอื่น พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำปีการศึกษา 2559 ผู้อำนวยการ ทุกท่าน
1190 คำสั่ง 2016-08-26 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2559 ผอ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1189 2016-07-07 หนังสือราชการภายนอก ประกาศวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เรื่องมาตรการประหยัดน้ำ ผอ ทุกท่าน
1188 1152/2559 2016-06-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน ผู้อำนวยการ คระผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
1187 2016-04-07 ประกาศ มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และบุคลาการทางการศึกษาทุกท่าน
1186 2016-04-07 ประกาศ มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และบุคลาการทางการศึกษาทุกท่าน
1185 329/2559 2016-02-24 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษากรณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืนประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2559 ด่วน ผอ. ทุกท่าน
1184 บันทึกข้อความ 2016-01-05 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือเร่งรัดลดการใช้พลังงาน ผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
1183 คำสั่ง 2015-12-24 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 ผอ. ผู้เกี่ยวข้อง ทุกท่าน
1182 1810/2558 2015-10-15 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืนประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2558 ด่วน ผอ. ทุกท่าน
1181 2015-09-23 หนังสือราชการภายนอก การปิดเเละเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2258 ผอ. ทุกท่าน
1180 2015-09-02 บันทึกข้อความ การแถลงนโยบายด้านการศึกษา ผอ. ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
1179 1483/2558 2015-08-24 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ด่วน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูเจ้าหน้าที่ทุกทา่น
1178 2015-08-07 ประกาศ มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย ด่วนที่สุด ผอ ทุกท่าน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ