• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
1183 คำสั่ง 2015-12-24 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 ผอ. ผู้เกี่ยวข้อง ทุกท่าน
1182 1810/2558 2015-10-15 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืนประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2558 ด่วน ผอ. ทุกท่าน
1181 2015-09-23 หนังสือราชการภายนอก การปิดเเละเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2258 ผอ. ทุกท่าน
1180 2015-09-02 บันทึกข้อความ การแถลงนโยบายด้านการศึกษา ผอ. ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
1179 1483/2558 2015-08-24 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ด่วน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูเจ้าหน้าที่ทุกทา่น
1178 2015-08-07 ประกาศ มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย ด่วนที่สุด ผอ ทุกท่าน
1175 974/2558 2015-06-22 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักาาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2558 ผอ. ทุกท่าน
1172 753/2558 2015-06-04 คำสั่ง แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกาาอื่น พนักงานราชการ ลูกจ้าง ประจำปี 2558 ผอ ทุกท่าน
1170 648/2558 2015-04-20 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2558 ผอ. ทุกท่าน
1169 วทภ15/2558 2015-04-10 บันทึกข้อความ ขอความร่วมมือรณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้าหน้าร้อน ผอ ทุกท่าน
1166 13/2558 2015-03-18 บันทึกข้อความ ขอเชิญประชุม ผอ ทุกท่าน
1165 470/2558 2015-03-17 คำสั่ง แก้ไขปรับปรุงเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวัน ผอ ทุกท่าน
1164 338/2558 2015-02-24 คำสั่ง เวรยามประจำเดือนมีนาคม -เมษายน 2558 ด่วน ผู้อำนวยการ ทุกท่าน
1163 2014-12-22 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558 ผอ. ทุกท่าน
1162 2026/2557 2014-11-25 คำสั่ง แต่งตั้งคำสั่งเวรรักษาการณ์ประจำกลางวันและกลางคืน ประจำเดือน ธันวาคม 2557 ผอ. ทุกท่าน
1161 คป019/2557 2014-11-04 บันทึกข้อความ ขอเชิญประชุม ด่วน ผู้อำนวยการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1160 1591/2557 2014-10-31 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผุ้ปกครองนักเรียนนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการสึกษา 2557 ด่วน ผอ. ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1159 1565/2557 2014-10-29 คำสั่ง เวรรักษาการณ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ผอ. ทุกท่าน
1158 2014-10-20 ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงาน ผอ. ทุกท่าน
1157 2014-10-09 บันทึกข้อความ ขอเชิยประชุม ผอ ทุกท่าาน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ