• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
1148 ฝผ.379/57 2014-07-09 หนังสือราชการภายนอก แจ้งกำหนดการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ด่วน งานประกันคุณภาพ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
1147 830/2557 2014-06-23 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน กรกฎาคม -สิงหาคม 2557 ด่วนที่สุด ผอ. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
1146 - 2014-06-11 ประกาศ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมกันประหยัดพลังงาน ด่วนที่สุด ผอ. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
1143 573/2557 2014-05-06 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557 ด่วน งานกิจกรรม เรียนครู ทุกท่าน
1142 566/2557 2014-05-02 คำสั่ง แต่งตั้งคำสั่งครูที่ปรึกษา งานครูที่ปรึกษา ครูอาจารย์ทุกท่าน
1140 526/2557 2014-04-29 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกฃางคืน ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2557 ด่วนที่สุด ผอ. ทุกท่าน
1139 07/2557 2014-03-28 บันทึกข้อความ ขอความร่วมมือ ด่วน ผอ. คณะครู และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
1138 2014-03-24 บันทึกข้อความ ขอเชิญประชุม ผอ. ทุกท่าน
1136 2014-03-04 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัย ด่วน งานิจัยฯ ข้าราชการครูทุกท่าน
1135 8/2557 2014-03-04 บันทึกข้อความ การกำหนดส่งรายงานผลการประกันคุณภาพรายบุคคล ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 ด่วน งานประกันคุณภาพ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
1134 2014-02-21 หนังสือราชการภายใน กองทุนตั้งตัวได้ ด่วน งานส่งเสริมการค้าและผลิตผล คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
1133 2014-02-20 คำสั่ง เวรรักษาการณืประจำเดือน มีนาคม 2557-เมษายน 2557 ด่วน ผอ. คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
1132 2014-02-12 หนังสือราชการภายนอก คู่มือ AMS สารบรรณ รองฝ่ายแผนงานฯ
1128 2014-01-23 บันทึกข้อความ ซักซ้อมความเข้าใจสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง ผอ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน
1126 - 2014-01-14 บันทึกข้อความ ขอความร่วมมือลดการใช้พลังงาน ด่วน ผอ. คณะผูบริหาร ครู ครูพิเศษ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
1125 01/2557 2014-01-10 บันทึกข้อความ ขอเชิญร่วมงานวันครู ประจำปี 2557 ด่วน ผอ. คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน
1124 - 2014-01-07 หนังสือราชการภายนอก แบบรายงานผลปริมาณสาธารณูปโภค งานสารบรรณ รอง.ธิติวัชร์,
1123 - 2013-12-25 หนังสือราชการภายนอก คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหาร ด้านความปลอดภัย งานสารบรรณ รองฯ ธิติวัชร์
1122 2146/2556 2013-12-24 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน
ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2557
ด่วนมาก
ผอ. ผู้บริหาร ครูอาจารย์ ครูพิเศษ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
1117 - 2013-12-03 หนังสือราชการภายใน คป.10 (แบบบันทึกการพบนักเรียนนักศึกษา) ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน งานครูที่ปรึกษา ครู อาจารย์ ทุกท่าน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ