• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
1325 1030/2564 2021-07-30 หนังสือราชการภายนอก เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ สัปดาห์ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและสมัครสมาชิกห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ งานวิทยบริการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1324 1033/2564 2021-07-30 คำสั่ง เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเเละการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ งานวิทยบริการ ผุ้ที่เกี่ยวข้อง
1323 1033/2564 2021-07-30 คำสั่ง เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเเละการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ งานวิทยบริการ ผุ้ที่เกี่ยวข้อง
1321 2243/2564 2021-07-20 หนังสือราชการภายนอก โทรสารในราชการจังหวัดภูเก็ต งานบริหารงานทั่วไป ทุกท่านทราบ
1320 952/2564 2021-07-20 คำสั่ง เเต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 งานกิจกกรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1319 951/2565 2021-07-13 หนังสือราชการภายนอก เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการถวายเทียนพรรษามหามงคล สืบสานประเพณี ประจำปี 2564 ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง
1318 826/2564 2021-07-10 คำสั่ง เเต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครู บุคลลากรทางการศึกษาอื่น พนักงานราชการ ลูกจ้าง ประจำปีการศึกษา 2564 ผู้บริหาร ทุกท่าน
1315 877/2564 2021-06-24 คำสั่ง เเต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2564 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
1313 559/2564 2021-04-26 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและเวลากลางคืน ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2564 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
1312 260/2564 2021-02-22 คำสั่ง การเเต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันเเละกลางคืน ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2564 ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
1311 2021-02-11 คำสั่ง .....
1310 1856/2563 2020-12-17 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันเเละกลางคืน ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 ด่วน ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
1309 1552/2563 2020-10-26 คำสั่ง เเต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน ประจะเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
1308 1148/2563 2020-09-01 คำสั่ง เเต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2563 งานบริหารงานทั่วไป ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
1307 2020-07-02 หนังสือราชการภายนอก การส่งบทความวิจัยการประชุมวิชาการ งานวิจัย ผู้ที่สนใจทุกท่าน
1306 803/2563 2020-06-10 คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2563 งานบริหารงานทั่วไป ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1305 794/2563 2020-06-10 คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางกรทางการศึกษาอื่น พนักงานราชการ ลูกจ้าง ประจำปีการศึกษา 2563 งานบริหารงานทั่วไป ทุกท่าน
1304 2020-05-27 หนังสือราชการภายนอก การขยายส่งผลงานโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์ งานวิจัย ฯ ผู้สนใจทุกท่าน
1303 2020-05-27 หนังสือราชการภายนอก การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563 งานวิจัย ฯ ผู้สนใจทุกท่าน
1302 2020-05-05 หนังสือราชการภายนอก ครูอาชีวะแห่งศตวรรษที่ 21 - -

กำลังแสดงหน้าที่ 1/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ